Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pissodes gyllenhalii (Sahlberg, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, wykazywany głównie z północnej części Europy i z Syberii oraz podawany, prawdopodobnie mylnie, z Niemiec, Polski i Słowacji. Z Polski pierwsze wzmianki o występowaniu P. gyllenhalii (C.R. Sahlb.) w Karkonoszach opublikowano w ubiegłym wieku, ale dane te nie były uwzględnione przez J. Gerhardta (1910), który nie umieścił omawianego gatunku w spisie chrząszczy śląskich. Następnie w bieżącym stuleciu z Karkonoszy ryjkowca tego podał J. Haase (1937) i chyba na tej podstawie ogólnikowo wykazał go ze Śląska A. Horion (1951). W kluczu do oznaczania ryjkowców krajowych S. Smreczyński (1972) pisze, że dawniejsze dane o występowaniu P. gyllenhalii (C.R. Sahlb.) na Śląsku wymagają sprawdzenia, a spod Warszawy ryjkowiec ten był podany niewątpliwie mylnie na podstawie jednego okazu z nieistniejącego obecnie zbioru F. Hildta — dlatego też S. Smreczyński na str. 13 zaznaczył, że gatunek ten nie był znaleziony w Polsce. W 1974 r. notowano go z Puszczykowa na podstawie jednego okazu, znalezionego 20.V. 1957 przez nieznanego kolekcjonera, ale dane te zostały opatrzone znakiem zapytania. Następnie w roku 1984 został na tej podstawie ogólnikowo wykazany z Wielkopolskiego Parku Narodowego, a w związku z tym w latach 1987 i 1992 również ogólnikowo z Polski. Wobec braku dostatecznie udokumentowanych danych, autorzy niniejszego opracowania nie zaliczają P. gyllenhalii (C.R. Sahlb.) do chrząszczy krajowych. L. Dieckmann i L. Behne (1994) uważają, że wszystkie okazy tego gatunku znajdujące się w muzeach środkowoeuropejskich są błędnie oznaczone. Bionomia i cykl rozwojowy tego smolika nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Puszczykowo Bałazy i in. 1974
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Bałazy i Michalski 1984
KFP 20 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Tenenbaum 1923
KFP 20 Sudety Zachodnie Karkonosze Letzner 1856b, Letzner 1871, Pfeil 1866, Gerhardt 1890b, Haase J. 1937
KFP 20 Polska Leśniak 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Śląsk» Horion 1951, Smreczyński 1972