Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pissodes piceae (Illiger, 1807b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek od Kaukazu poprzez obszary górzyste Europy Środkowej i Południowej aż po Hiszpanię. Smolik jodłowiec zasiedla w Polsce obszary w naturalnym zasięgu jodły pospolitej — Abies alba Mill., głównie na wyżynach i w górach w południowej części kraju, ponadto drzewostany, w których jodła jest sztucznie dosadzana. W związku ze szkodami, jakie wyrządza, najliczniejsze doniesienia pochodzą z Gór Świętokrzyskich i Beskidu Zachodniego. Cykl rozwojowy jednoroczny. Samice w czerwcu i lipcu składają jaja w złożach po kilka do kilkunastu sztuk w korę gałęzi i młodych pni, wyszukując głównie uszkodzone miejsca. Jedna samica w ciągu życia może złożyć do 50 jaj. Larwy żerują we wszystkich kierunkach, drążąc chodniki promieniście i w miarę wzrostu je poszerzeją. Chodniki te o średnicy 4-7 mm mogą osiągać długość do 50-70 cm. Dojrzałe larwy budują komory poczwarkowe na końcach chodników, wyściełając je wiórkami i trocinkami z żerowiska. Larwa zimuje, a nowe pokolenie pojawia się w maju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Schmidt C.O.F.G. 1839, Lentz 1879, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Mokrzecki 1928, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Nasonov 1894, Bartoszyński 1937b, Koehler i in. 1959); Podlasie (Karpiński 1934c); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Koehler i in. 1957, Koehler i in. 1959, Capecki 1967); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Wöhl 1900), Rudziniec koło Gliwic (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Karpiński 1926b, Smreczyński 1932, Burzyński i in. 1968, Król i Ząbecki 1976, Capecki i Tuteja 1977, Gądek 1981, Gądek 1990, Capecki 1982, Mazur M. 1983, Kowalewski 1988, Ząbek 1988, Ząbecki 1990); Wyżyna Małopolska (Ruszkowski J.W. 1933, Koehler i in. 1957, Koehler i in. 1959, Gadzikowski 1965, Burzyński i in. 1968, Dominik 1968, Dominik 1972, Dominik 1993b), Pawlikowice koło Pabianic (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Kwaśniewski 1936, Wiąckowski 1957c, Koehler i in. 1958, Koehler i in. 1959, Nunberg i Wiąckowski 1958, Gądek 1960, Gądek 1960b, Gądek 1982, Gadzikowski 1965, Gotwald 1968, Sierpiński 1977, Sierpiński 1978, Sierpiński 1982, Sierpiński 1985, Sierpiński i in. 1982, Huruk i Kuśka 1983, Michalski i Ratajczak 1985, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smirnov 1910b, Burzyński i in. 1968); Roztocze (Tenenbaum 1913, Król 1984, Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994), rezerwat «Święty Roch» koło Krasnobrodu (Wanat M.*); Nizina Sandomierska (Łomnicki M.A. 1886, Kowalski S. 1930); Sudety Zachodnie (Pfeil 1866, Koehler i in. 1959); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Bach 1854, Koehler i in. 1957); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Nunberg 1930, Ruszkowski J.W. 1933, Zajączkowski 1933, Kuntze R. 1936, Stefek 1939, Koehler i in. 1959, Pawłowski J. 1967, Gądek 1968, Gądek 1987, Gotwald 1968, Capecki 1976, Capecki 1977, Capecki 1982, Čapek i Capecki 1979, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1982, Starzyk J.R. i Łuszczak 1983, Starzyk J.R. i Fizia 1984, Starzyk J.R. i Styczyński 1984, Starzyk J.R. i Wójcik 1985, Król i in. 1987, Starzyk J.R. i in. 1987, Starzyk J.R. i Kułaczek 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Starzyk J.R. 1990, Starzyk J.R. 1992e, Waga 1992, Petryszak i in. 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Koehler i in. 1957, Koehler i in. 1959, Burzyński i in. 1968, Capecki 1982, Kubisz i in. 1991, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Bieszczady (Koehler i in. 1959), Żuków, Jabłonki (Kuśka A.*), Zatwarnica (Malkin B.*), Moczarne (Wanat M.*); Pieniny (Kozikowski 1931, Capecki 1975, Capecki 1982, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873, Wajgiel 1875, Komornicki 1970b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Leśniak 1987, Lucht 1987, Sierpiński i Lech 1989, Sierpiński i Lech 1990, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Voroncov 1909, Hławiczka 1934); Polska południowo-wschodnia (Janiczek 1934); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Ratzeburg 1837, Letzner 1856b, Letzner 1871, Reitter 1870, Osterloff 1883, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Sierpiński i in. 1982, Capecki 1983); «Sudety» (Kapuściński 1949); «Małopolska Wschodnia» (Kosina 1929); «dolina Sanu» (Janiczek 1934)