Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pissodes pini (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w Europie od Hiszpanii i północnych Włoch po Wyspy Brytyjskie, północne obszary Skandynawii, Finlandię i Karelię, notowany też z Syberii. Smolik sosnowiec występuje w Polsce na całym obszarze. Jako drzewa żywicielskie podawane są: sosna zwyczajna — Pinus silvestris L., sosna wejmutka — P. strobus L., kosodrzewina — P. mughus Scop., limba — P. cembra L. i świerk pospolity — Picea excelsa (Lam.) Lk. Materiałem lęgowym tego ryjkowca są gałęzie, zwłaszcza w strefie koron drzew obumierających lub martwych. Samice od wiosny do jesieni składają jaja pod korą w złożach, jednorazowo do 20 sztuk. Rozwój embrionalny trwa około trzech tygodni. Larwa żeruje w ciągu trzech-pięciu miesięcy. W ciągu roku występuje jedno pokolenie, niekiedy dwie generacje.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
Wykazany z wszystkich krain oprócz: Wzgórz Trzebnickich, Gór Świętokrzyskich i Kotliny Nowotarskiej.