Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Edo) ruficornis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie, w Szwecji docierający do koła podbiegunowego, a na wschód do Syberii. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych gór. Jako rośliny żywicielskie podawane są: czeremcha zwyczajna — Padus avium Mill., jarząb pospolity — Sorbus aucuparia L., głóg dwuszyjkowy — Crataegus oxyacantha L., grusza pospolita — Pirus communis L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L., śliwa domowa — P. domestica L., wiśnia pospolita — Cerasus vulgaris Mill., morela zwyczajna — Armeniaca vulgaris Lam., pigwa pospolita — Cydonia vulgaris Pers. i róża dzika — Rosa canina L. Postacie dojrzałe ukazują się na roślinach w kwietniu, żerują na liściach i pączkach, przeżywają do czerwca. Samice składają jaja w zieloną korę młodych gałązek, które później obumierają na skutek żerowania larw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 20 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Gotwald 1968, Wanat 1989
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Piduń koło Szczytna Malkin B.*
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Giżycko Wanat M.*
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1908, Dittrich 1911, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Smreczyński 1932, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i in. 1974, Stachowiak P. 1984
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Burzenin nad Wartą Wanat M.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Minkiewicz 1935, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Borowski 1993d
KFP 20 Nizina Mazowiecka Podkowa Leśna Malkin B.*
KFP 20 Puszcza Białowieska Polana Białowieska, Podolany Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Gerhardt 1890b
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław-Świniary, Chrząstowa Wielka koło Wrocławia Wanat M.*
KFP 20 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856
KFP 20 Górny Śląsk 5 miejscowości Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Mazur M. 1994e
KFP 20 Wyżyna Małopolska Tomaszów Mazowiecki, Rogów koło Koluszek Wanat M.*
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Kuśka 1989c
KFP 20 Wyżyna Lubelska Woroniecka 1924, Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Minkiewicz 1935, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981
KFP 20 Roztocze Tenenbaum 1918, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Roztocze Tarnawatka Wanat M.*
KFP 20 Nizina Sandomierska Mazur M. 1992
KFP 20 Sudety Zachodnie okolice Sobieszowa Stachowiak P. 1988b
KFP 20 Sudety Wschodnie rezerwat Gipsowa Góra koło Kietrza, Stronie Śląskie Kuśka A.*
KFP 20 Beskid Zachodni Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 20 Beskid Zachodni góra Tuł koło Cieszyna Kuśka A.*
KFP 20 Beskid Wschodni Smreczyński 1955c, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b
KFP 20 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Petryszak 1993b
KFP 20 Polska Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1972, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 20 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 20 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 20 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884