Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Neopanus) exarata (Brisout, 1862)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy; wykazywany też z Danii i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Ryjkowiec ten zasiedla dąb szypułkowy — Quercus robur L. i dąb bezszypułkowy — Q. sessilis Ehrh. Larwy żerują i odbywają rozwój w cienkich gałęziach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Weise 1885b, Stachowiak P. 1984), Bolechowo koło Poznania (Kuśka A.*); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Smreczyński 1972, Trella 1934, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska (Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b, Trojan i in. 1994, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Weise 1875, Letzner 1876, Letzner 1888g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1899, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918), Stary Wołów, Dąbrowa Niemodlińska koło Opola (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: okolice Międzyborza (Letzner 1888g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Byków koło Oleśnicy (Polentz 1939b); Górny Śląsk: Ujazd woj. Opole (Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Smreczyński 1932, Tenenbaum 1931, Trella 1934, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Krzemionki Opatowskie (Kuśka 1989c), rezerwat «Przęślin» (Mazur M. i Wanat 1994), Grotniki i Chociszew koło Łodzi (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Kaniwola woj. Lublin (Cmoluch i in. 1988); Roztocze: Kąty Drugie koło Zamościa (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: Brachów (Gerhardt 1888d, Letzner 1888g), Wleń (Gerhardt 1889c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1910); Polska (Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1972); «Śląsk» (Letzner 1873, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1931, Horion 1951)