Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Neopanus) exarata (Brisout, 1862)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy; wykazywany też z Danii i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Ryjkowiec ten zasiedla dąb szypułkowy — Quercus robur L. i dąb bezszypułkowy — Q. sessilis Ehrh. Larwy żerują i odbywają rozwój w cienkich gałęziach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pojezierze Mazurskie nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki Gotwald 1968
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Weise 1885b, Stachowiak P. 1984
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Bolechowo koło Poznania Kuśka A.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Smreczyński 1972, Trella 1934, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 20 Puszcza Białowieska Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b, Trojan i in. 1994, Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Weise 1875, Letzner 1876, Letzner 1888g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1899, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918
KFP 20 Dolny Śląsk Stary Wołów, Dąbrowa Niemodlińska koło Opola Wanat M.*
KFP 20 Wzgórza Trzebnickie okolice Międzyborza Letzner 1888g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Wzgórza Trzebnickie Byków koło Oleśnicy Polentz 1939b
KFP 20 Górny Śląsk Ujazd woj. Opole Polentz 1936e
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Smreczyński 1929, Smreczyński 1932, Tenenbaum 1931, Trella 1934, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1987
KFP 20 Wyżyna Małopolska Krzemionki Opatowskie Kuśka 1989c
KFP 20 Wyżyna Małopolska rezerwat «Przęślin» Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Małopolska Grotniki i Chociszew koło Łodzi Wanat M.*
KFP 20 Wyżyna Lubelska Kaniwola woj. Lublin Cmoluch i in. 1988
KFP 20 Roztocze Kąty Drugie koło Zamościa Wanat M.*
KFP 20 Sudety Zachodnie Brachów Gerhardt 1888d, Letzner 1888g
KFP 20 Sudety Zachodnie Wleń Gerhardt 1889c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1910
KFP 20 Polska Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 Polska Południowa Smreczyński 1972
KFP 20 «Śląsk» Letzner 1873, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1931, Horion 1951