Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Odontomagdalis) caucasica (Tournier, 1872)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony od Kaukazu i Europy południowo-wschodniej po Słowację, Austrię Dolną, Styrię, Saksonię i Turyngię. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Dawne dane z 1916 r. o występowaniu w byłych Prusach są błędne (Mroczkowski i Stefańska 1992). Zapewne omyłkowo wykazany przez A. Leśniaka (1987). Postacie dojrzałe poławiano na różnych gatunkach wiązów — Ulmus L. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Leśniak 1987); «Prusy» (Reitter 1916)