Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Magdalis) coeruleipennis (Desbrochers des Loges, 1870b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Mało znany gatunek pontyjski; notowany z Syrii, Azji Mniejszej, Ukrainy, Słowenii i Austrii Dolnej. W Polsce nie występuje. Według M. Mroczkowskiego i J. Stefańskiej (1992) wykazany błędnie z byłych Prus.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891)