Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lepyrus capucinus (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej i środkowej części Europy, sięgający na północ po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Szwecję; wykazywany poza tym z Syberii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Polsce, choć nie jest jeszcze notowany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, przy czym z południowej części kraju jest częściej wykazywany. Zasiedla tereny nizinne i górzyste do wysokości około 2 000 m n.p.m. Występuje na wierzbie szarej — Salix cinerea L., wierzbie trójpręcikowej — S. triandra L., wierzbie wiciowej — S. viminalis L., olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertn., olszy szarej — A. incana (L.) Mnch. i jeżynie popielicy — Rubus caesius L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Kadyny koło Tolkmicka (Wanat M.*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Szujecki 1959), Czarna Struga i Kabaty koło Warszawy, Łomża (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874), Wrocław-Wojnów, Oława (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Varendorff 1917b, Karczewski 1961, Cmoluch i in. 1975, Petryszak 1991), Pabianice, Modlica koło Łodzi (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż, Wola Szczygiełkowa (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Honczarenko 1962, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Cmoluch i Kowalik 1964, Trojanowski 1984, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Trojanowski i in. 1989); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Mazur M. 1992), Hubale koło Zamościa, Józefów koło Biłgoraja (Wanat*); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), okolice Kotowej Woli (Jachno 1880), Tarnów (Stefek 1939); Sudety Zachodnie: Poniatów (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Warzecha 1927, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Bieszczady: Smolnik nad Sanem (Petryszak 1977), Wołosate (Wanat*); Pieniny (Petryszak 1982); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873, Petryszak 1982); Polska (Motschulsky 1860c, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Csiki 1935b, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
Polska: — terra typica ! dla L. terrestris Motsch.
«Śląsk»: — terra typica! dla L. capucinus var. cinereus Gerh.