Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lepyrus palustris (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy; notowany ponadto z Danii, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Polsce występuje na całym obszarze, jednak większość stanowisk koncentruje się w pasie wyżyn i gór. Zasiedla głównie środowiska wilgotne. Jako rośliny żywicielskie podawane są wierzba krucha — Salix fragilis L., wierzba pięciopręcikowa — S. pentandra L., wierzba trójpręcikowa — S. triandra L., topole — Populus L. i szczaw tępolistny Rumex obtusifolius L. Larwy żerują na korze korzeni, wgryzając się niekiedy w drewno. Przepoczwarczenie odbywa się w kokonie, utworzonym ze zlepionych cząstek gleby.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933
KFP 20 Pojezierze Pomorskie Gotwald 1968
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Riedel 1892, Riedel 1893, Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Wagner H. 1941, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Kadłubowski i Jakuczun 1974
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Mierzyn koło Międzychodu, Uniejów nad Wartą Wanat M.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Kinelski i Szujecki 1972
KFP 20 Nizina Mazowiecka Celestynów, Czosnów Malkin B.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego, Łomża Wanat M.*
KFP 20 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994
KFP 20 Wzgórza Trzebnickie Oleśnica koło Wrocławia Wanat M.*
KFP 20 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856
KFP 20 Górny Śląsk Olza Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Jabłoński 1869, Lgocki 1908, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Varendorff 1917b, Cmoluch i in. 1975
KFP 20 Wyżyna Małopolska Inowłódz, Sulejów Wanat M.*
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Kuśka 1989c
KFP 20 Wyżyna Lubelska Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b
KFP 20 Wyżyna Lubelska Kazimierz Dolny Malkin B.*
KFP 20 Wyżyna Lubelska Milejów koło Lublina Wanat M.*
KFP 20 Roztocze Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913
KFP 20 Nizina Sandomierska Schaitter 1870, Jachno 1880, Stefek 1939, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Czerniakowski 1971, Mazur M. 1992
KFP 20 Nizina Sandomierska Łukawiec koło Lubaczowa Kuśka A.*
KFP 20 Beskid Zachodni Anonim 1867b, Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 20 Beskid Zachodni Nowy Sącz Wanat M.*
KFP 20 Kotlina Nowotarska Magura Spiska — Jurgów Knutelski i Skalski 1993
KFP 20 Beskid Wschodni Trella 1934, Czerniakowski 1971, Petryszak 1977, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994
KFP 20 Pieniny Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993
KFP 20 Tatry Petryszak 1982
KFP 20 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 Polska Zachodnia Kadłubowski 1973
KFP 20 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 20 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1845, Letzner 1854b, Letzner 1871, Reitter 1870, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 20 «Galicja» Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Rybiński 1897
KFP 20 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873
KFP 20 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845
KFP 20 «Karpaty» Nowicki M. 1873

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla L. palustris var. biguttatus Gerh.