Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący niemal w całej Europie (z wyjątkiem obszarów północnych Fennoskandii), docierający na wschód przez Syberię do Mongolii. W Polsce szeliniak mniejszy jest znany głównie z terenów nizinnych i wyżyn; notowano go ponadto z niższych partii Sudetów i Beskidów. Zasiedla sosnę zwyczajną — Pinus silvestris L., rzadziej świerk pospolity — Picea excelsa (Lam.) Lk. Postacie dojrzałe żerują na korze, niekiedy uszkadzają również miazgę, a sporadycznie ogryzają także igły. Larwy żerują w łyku, następnie w bielu. Cykl rozwojowy podobny jak u H. abietis (L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Pfeil 1857, Koehler i in. 1957), okolice Ustki (Luterek 1980); Pojezierze Pomorskie (Koehler i in. 1957); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Mołodyński 1922, Schnaider Z. 1954b, Gotwald 1968, Wanat 1989), Solonka koło Kętrzyna (Białooki P.*), Puszcza Borecka — Lipowo (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Wagner H. 1941, Koehler i in. 1957, Luterek 1968, Luterek 1970); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Las Sobieskiego (Mazur S. i Szyszko 1971), Puszcza Biała (Cholewicka-Wiśniewska 1994); Podlasie (Koehler i in. 1957); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Wanat 1994), Stara Białowieża (Kuśka A.*); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1927), Sobótka (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Roger 1856, Lgocki 1908, Polentz 1933, Mazur M. 1983), Gliwice, Ochojec koło Rybnika (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1950, Haber 1957, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1932, Koehler i in. 1957, Karczewski 1961, Dominik 1966e, Dominik 1968, Dominik 1972, Dominik 1975, Dominik 1976, Dominik 1978), Pabianice (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968); Roztocze (Tenenbaum 1913, Mazur M. 1992, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Pfeil 1866, Koltze 1873, Stachowiak P. 1988b), Lwówek Śląski (Kuśka A.*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Bach 1854, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915, Wanka 1927), Wisła (Stefek 1939), Barania Góra (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Szymusik 1908); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Cieślewicz i Kobrzycka 1989, Woreta 1990, Woreta 1991, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Voroncov 1909); Polska północna i środkowa (Kuntze R. 1936); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Horion 1951); «Śląsk» (Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)