Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylobius transversovittatus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową, środkową i wschodnią część Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Szwecji i Finlandii, sięgający na wschód po Syberię i Kaukaz. W Polsce zamieszkuje głównie obszary nizinne i wyżyny, z regionów górskich notowany z nielicznych stanowisk tylko w Beskidach i Bieszczadach. Występuje na łąkach wilgotnych, bagnach, pobrzeżach wód, torfowiskach i w rowach. Żyje na krwawnicy pospolitej — Lythrum salicaria L. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w czerwcu i trwa do listopada. Larwy żerują w zdrewniałych korzeniach, drążąc w nich wężykowate chodniki. Chrząszcze zimują w ściółce liściastej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1857, Lentz 1879, Pfeil 1857
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Pobierowo Wanat M.*
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Puszcza Augustowska Wanat 1989, Pinowska i in. 1991
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Solanka koło Kętrzyna, Olsztyn Białooki P.*
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Solec Kujawski Riedel 1892, Riedel 1893
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska okolice Poznania Schumann 1908, Szulczewski 1922
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Złotoria koło Torunia Białooki P.*
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Młogoszyn koło Kutna, Ruda Milicka koło Milicza Wanat M.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Trzebiński 1916, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 20 Nizina Mazowiecka Chojnów, Puszcza Kampinoska — Wólka Węglowa, Biały Grond Malkin B.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego, Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic Wanat M.*
KFP 20 Podlasie Bielsk Podlaski Roubal 1910b
KFP 20 Podlasie Libiszów woj. Chełm Cmoluch 1965, Cmoluch 1992
KFP 20 Puszcza Białowieska Roubal 1910b, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Gerhardt 1876d, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Polentz 1940
KFP 20 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 20 Górny Śląsk Roger 1856, Reitter 1870, Kuśka 1982
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Lubelska Lublin Cmoluch 1972
KFP 20 Wyżyna Lubelska Kulczyn woj. Chełm Cmoluch 1992
KFP 20 Wyżyna Lubelska Tyszowce Mazur M. 1992
KFP 20 Wyżyna Lubelska Czumów koło Hrubieszowa Wanat M.*
KFP 20 Roztocze Ulów woj. Zamość Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Nizina Sandomierska okolice Kotowej Woli Jachno 1880
KFP 20 Nizina Sandomierska Osuchy Mazur M. 1992
KFP 20 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Kuśka A.*
KFP 20 Beskid Zachodni Wierzbanówka woj. Kraków Knutelski 1991
KFP 20 Beskid Wschodni Medyka Trella 1934
KFP 20 Beskid Wschodni Łukawica Petryszak 1977
KFP 20 Bieszczady Zatwarnica Petryszak 1977
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Pomorze» Horion 1951
KFP 20 «Prusy» Zebe G. 1853, Bach 1854, Horion 1951
KFP 20 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 20 «Śląsk» Letzner 1871, Kuhnt 1912
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 20 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 20 «Karpaty» Nowicki M. 1873