Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Holoparamecus (Calyptobium) caularum (Aubé, 1843b)
Opis w KFP:
[tom 13]
Gatunek prawie kosmopolityczny w obszarach o ciepłym klimacie, notowany głównie z Podobszaru Śródziemnomorskiego, Syrii, Chin, Korei i Kalifornii, jako importowany wykazywany poza tym z Anglii, Francji, Węgier, Czechosłowacji, Dalmacji, Krainy, Siedmiogrodu i Wołynia, ale w tych krainach, jak się wydaje, nigdzie nie zaaklimatyzował się na stałe. W Polsce notowany z dwu miejscowości śląskich i na tej podsta­wie przez różnych autorów ogólnikowo ze Śląska. Współczesne występowanie omawianego gatunku u nas wymaga dalszych badań. Poławiany przeważnie pod rozkładającymi się, pleśniejącymi szczątkami roślinnymi, słomą, sianem, opadłym listowiem oraz w pryzmach nawozu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.