Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liparus coronatus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Szwecję; wykazywany nadto z Kaukazu. W Polsce rozpucz ten jest notowany głównie z południowej części kraju, ale nie jest jeszcze znany z Sudetów Wschodnich, Pienin, Bieszczadów i Tatr. Występuje w lasach, zaroślach, ogrodach, na łąkach i pobrzeżach dróg. Jako rośliny żywicielskie są podawane w piśmiennictwie: trybula leśna — Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., trybula pospolita — A. vulgaris Pers., świerząbek gajowy — Chaerophyllum temulum L. i marchew zwyczajna — Daucus carota L. Postacie dojrzałe pojawia­ją się na roślinach w kwietniu i są poławiane do jesieni; żerują na liściach i pędach. Samice składają jaja od kwietnia do września. Larwy żerują na korzeniach. Larwy starsze, pochodzące z jaj złożonych wiosną, przepoczwarczają się w lipcu-wrześniu, natomiast larwy młodsze, wywodzące się z jaj złożonych w lecie, zimują i przeobrażają się w maju-czerwcu następnego roku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kościelna Wieś koło Kalisza (Kuśka A.*); Dolny Śląsk: góra Ślęża (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Złotorzycki 1949), Sobótka (Sokolowski E. 1896); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Panieńskie Skały (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki J. 1924, Smreczyński 1956), Kraków (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Klonów koło Miechowa (Smreczyński 1956), rezerwat Skowronno (Kania 1991d, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska: Białopole (Wańkowicz 1878), Stawska Góra koło Chełma Lubelskiego (Cmoluch 1959b, Cmoluch 1963, Petryszak 1982, Mazur M. 1983); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963), Kosobudy, Florianka (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Prałkowce koło Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)