Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liparus dirus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący od Francji i południowej części krajów środkowoeuropejskich po obszary północne Europy Południowej i Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce brak pewnych informacji o znalezieniu tego ryjkowca w naszym kraju. Dawna wzmianka sprzed przeszło 120 lat o występowaniu jego w Karkonoszach była później kwestionowana (Letzner 1883b, Gerhardt 1890b) i nie została potwierdzona w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Również informacja sprzed 70 łat o spotkaniu tego ryjkowca w Ojcowie zapewne budziła wątpliwości u S. Smreczyńskiego (1968b), gdyż w swoim kluczu do oznaczania rozpuczów nie zaliczył L. dirus (Herbst) do fauny Polski. Zasiedla nasłonecznione łąki, widne zarośla, suche i kamieniste miejsca. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano na okrzynie szerokolistnym — Laserpitium latifolium L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Pongrácz 1923, Kuntze i Noskiewicz 1926); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kirsch 1871); «Śląsk» (Kirsch 1871)