Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liparus glabrirostris (Küster, 1849b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie obszary górzyste i podgórskie w środkowej części Europy, od Pirenejów i północnych Włoch po Siedmiogród. Rozpucz ten zamieszkuje w Polsce głównie obszary wyżynne i górskie oraz wyspowe stanowiska niżowe na Pojezierzach. Zasiedla wilgotne lasy i zarośla, wąwozy, źródliska, pobrzeża rzek i potoków. Larwa odbywa rozwój na korzeniach: lepiężnika różowego — Petasites officinalis Moench i lepiężnika białego — P. albus (L.) Gaertn. oraz barszczów — Heracleum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Babi Dół koło Żukowa (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: dolina rzeki Wałszy (Speiser 1927), Puszcza Borecka — Czerwony Dwór (Maciejewski 1993, Smreczyński 1968b); Dolny Śląsk (Letzner 1883b, Gerhardt 1890b), Muszkowice koło Ziębic, rezerwat Zwierzyniec koło Oławy (Wanat M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Pongrácz 1923, Łomnicki J. 1924, Smreczyński 1932, Smreczyński 1968b, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983), Skawina (Kuśka A.*), Ojców — Dolina Sąspowska (Wanat M.*); Wyżyna Małopolska (Kuntze i Noskiewicz 1926, Petryszak 1991); Wyżyna Lubelska (Kuntze i Noskiewicz 1926); Nizina Sandomierska: Zarzecze koło Jarosławia (Łomnicki J. 1924); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1890b, Stachowiak P. 1988b), Jawor, Zieleniec koło Dusznik Zdroju (Kuśka A.*), Wąwóz Myśliborski koło Jawora, Lewin Kłodzki (Szypuła J.*), Jugów (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kletno i góra Śnieżnik (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Łomnicki J. 1924, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967, Dieckmann 1966c, Gotwald 1968, Jakuczun i Kuśka 1979, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987), Barania Góra (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Smreczyński 1932); Beskid Wschodni (Trella 1934, Trella 1938, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Cockell 1990), Zatwarnica (Malkin B.*); Pieniny (Sitowski 1922, Kuntze R. 1934, Urbański 1939, Smólski 1955, Smólski 1960, Gotwald 1968, Strojny 1977f, Petryszak 1980b, Petryszak i Knutelski 1987, Dąbrowski 1989, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Rybiński 1897, Łomnicki J. 1924, Wojtusiak 1955, Szymczakowski 1962b, Fudakowski 1966, Starzyk J.R. 1974c, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Knutelski 1993); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Sokolowski E. 1896, Kraatz 1897, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze i Noskiewicz 1926, Smreczyński 1968b, Kippenberg 1983); «Sudety» (Letzner 1883b, Gerhardt 1910, Smreczyński 1968b); «Beskidy» (Reitter 1897, Wanka 1915)