Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liparus transsilvanicus Petri, 1895
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; notowany dotychczas z nielicznych stanowisk w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, zachodnim Podolu i w Siedmiogrodzie. W Polsce mało znany, przed przeszło 30 laty znaleziony tylko na jednym stanowisku, w ogólnym zasięgu najdalej wysuniętym na północ. Występuje na suchych łąkach, miedzach, ugorach, ciepłych zboczach oraz w widnych lasach i zaroślach. Żyje na okrzynie szerokolistnym — Laserpitium latifolium L. i sierpnicy pospolitej — Falcaria vulgaris Bernh. Larwa żyje na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: leśnictwo Ruda Różaniecka woj. Rzeszów (Smreczyński 1956, Smreczyński 1968b); Polska (Winkler A. 1932b, Kippenberg 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)