Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Liparus transsilvanicus Petri, 1895
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; notowany dotychczas z nielicznych stanowisk w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, zachodnim Podolu i w Siedmiogrodzie. W Polsce mało znany, przed przeszło 30 laty znaleziony tylko na jednym stanowisku, w ogólnym zasięgu najdalej wysuniętym na północ. Występuje na suchych łąkach, miedzach, ugorach, ciepłych zboczach oraz w widnych lasach i zaroślach. Żyje na okrzynie szerokolistnym — Laserpitium latifolium L. i sierpnicy pospolitej — Falcaria vulgaris Bernh. Larwa żyje na korzeniach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Sandomierska: leśnictwo Ruda Różaniecka woj. Rzeszów (Smreczyński 1956, Smreczyński 1968b); Polska (Winkler A. 1932b, Kippenberg 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)