Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiosoma cribrum (Gyllenhal in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zasiedlający środkową część Europy oraz północne obszary Europy Południowej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju, przy czym dane o jego występowaniu na Śląsku Dolnym i w Sudetach Wschodnich opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Jest spotykany w zaciemnionych i wilgotnych miejscach na różnych gatunkach fiołków — Viola L., ponadto w ściółce, pod opadłymi liśćmi oraz wśród mchów. Larwy żerują w dolnej części łodygi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892); Górny Śląsk: Sumina, Górki Śląskie (Kuśka 1973), Ochojec koło Rybnika (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Smreczyński 1968b, Cmoluch 1980, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1968b, Cmoluch 1980, Petryszak 1988, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Roztocze (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910), góra Miłek, Jawor (Kuśka A.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Dieckmann 1966c, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988), Barania Góra, góra Tuł (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska — Czarna Góra, Jurgów (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994); Bieszczady: Baligród (Petryszak 1977, Petryszak 1982), Ustrzyki Górne (Białooki P.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Knutelski 1993), Stanikowy Źleb, Przełęcz Iwaniacka (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Koch K. 1992, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Kippenberg 1983); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Smreczyński 1968b, Cmoluch 1980); «Sudety» (Smreczyński 1968b, Cmoluch 1980)