Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiosoma oblongulum (Boheman in Schönherr, 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem obszary górzyste w środkowej części Europy; notowany ponadto z Francji i Anglii. W Polsce należy do wielkich rzadkości; jest wykazany tylko z dwu krain południowych. Bionomia tego ryjkowca słabo poznana. Zasiedla wilgotne lasy liściaste, zarośla oraz mokre łąki. Postacie dojrzałe poławiano od marca na jaskrze rozłogowym — Ranunculus repens L., zawilcu gajowym — Anemone nemorosa L. i orliku pospolitym — Aquilegia vulgaris L.; ponadto spotykano go sporadycznie w ściółce i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.