Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plinthus megerlei (Panzer, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do południowo-wschodnich Alp; notowany ponadto ze Styrii i środkowych Włoch. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. W 1806 i 1891 r. zaliczony do fauny Śląska, ale w występowanie tego ryjkowca na tym obszarze wątpili inni autorzy (Letzner 1873, 1876, Gerhardt 1890b). W spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) nie jest zamieszczony. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne informacja sprzed przeszło 50 lat o znalezieniu tego ryjkowca w Karkonoszach jest niewiarygodna, a oznaczenie wątpliwe (Mroczkowski i Stefańska 1992). Występuje w lasach i na łąkach górskich, skąd wkracza do strefy alpejskiej — niekiedy jest spotykany na pobrzeżach topniejących pól śnieżnych. Żyje na szczawiu górskim — Rumex arifolius All. i szczawiu alpejskim — Rumex alpinus L. Postacie dojrzałe w ciągu dnia kryją się w ściółce, pod kamieniami i liśćmi leżącymi na ziemi, a w nocy przewędrowują na rośliny żywicielskie.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: