Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Plinthus squalidus parreyssii Boheman in Schönherr, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek znany głównie z obszarów górzystych; notowany z południowo-wschodnich Alp, Włoch, Austrii, Półwyspu Bałkańskiego, Karpat Południowych, Gorganów i Bieszczadów. Ryjkowiec ten jest bardzo zmienny i tworzy wiele ras geograficznych. W Polsce należy do wielkich rzadkości; znany dotychczas tylko z dwu stanowisk. Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady: Tarnica (Petryszak 1977, Wanat 1993), Bukowe Berdo (Wanat 1993); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992); «Karpaty» (Winkler A. 1932b); «Karpaty Wschodnie» (Horion 1951)