Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plinthus sturmii Germar, 1818c
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem Alpy Wschodnie oraz obszary górzyste i podgórskie w południowo-wschodniej Europie oraz we wschodniej części Europy Środkowej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w dziewięciu południowych krainach. Bionomia poznana niedostatecznie. Postacie dojrzałe spotykano na wilgotnych miejscach w lasach i zaroślach, na łąkach i pobrzeżach wód; poławiano je na babkach — Plantago L., ostrożeniach — Cirsium Mill. em. Scop. oraz łuskiewniku różowym — Lathraea squamaria L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.