Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Adexius scrobipennis Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w południowej części Europy Środkowej oraz w północnej części Europy Południowej; notowany nadto z Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu krainach południowych. Bionomia nie jest znana. Postacie dojrzałe spotykano w lasach liściastych, parkach i dolinach rzecznych — pod opadłym listowiem, szczątkami roślinnymi, na przegrzybiałych, zmurszałych gałęziach leżących na ziemi i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: