Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Alophus kaufmanni Stierlin, 1884b
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Rozmieszczony od azjatyckiej części Turcji przez Półwysep Bałkański do Słowacji, Polski i Austrii. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w siedmiu krainach południowych. Bionomia nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano na suchych zboczach i wrzosowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1977, Kuśka 1982), Bersznica koło Wodzisławia Śląskiego (Kuśka 1977); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kruszyna (Lgocki 1908, Smirnov 1910b); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smirnov 1910b, Tenenbaum 1931); Beskid Zachodni: Babia Góra (Kiss i Olesz 1907, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak 1993); Beskid Wschodni: Łukawica (Petryszak 1977); Pieniny: Krościenko (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1957, Smreczyński 1968b, Kuśka 1977, Petryszak 1977, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Knutelski i in. 1992, Knutelski 1993b); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Kippenberg 1983); «Śląsk» (Petryszak 1982); «Galicja» (Rybiński 1897); «Brama Morawska» (Petryszak 1977, Petryszak 1982)