Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Alophus triguttatus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący zachodnią, środkową i wschodnią część Europy. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, przy czym większość donie­sień dotyczy wyżyn i gór. Zasiedla łąki, pastwiska, pobrzeża wód, rowy i przydroża. Jako rośliny żywicielskie podawano w piśmiennictwie babkę lancetowatą — Plantago lanceolata L., mniszek pospolity — Taraxacum officinale Web., sadziec konopiasty — Eupatorium cannabinum L., żywokost lekarski — Symphytum officinale L. i żywokost sercowaty — S. cordatum W.K. Postacie dojrzałe były wielokrotnie poławiane pod kamieniami, pod ściętą trawą i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), okolice Poznania (Schumann 1908, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922), Złotoria koło Torunia (Białooki P.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Warszawa-Miedzeszyn (Malkin B.*), Warszawa-Saska Kępa (Wanat M.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1935, Smreczyński 1968b), Mokry Dwór koło Wrocławia (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Folwaczny 1937, Mazur M. 1983), Jastrzębie-Zdrój, Obora koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Reitter 1902, Lgocki 1908, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Smreczyński 1957, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Knutelski 1991), Paczółtowice koło Krzeszowic (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Wyżyna Miechowska (Petryszak 1991), Busko Zdrój, Pińczów (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Kielce, Jeleniów (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Mazur M. 1992), Opoka Wielka koło Annopola (Szypuła J.*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1931, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Viertl 1872, Jachno 1880, Smreczyński 1957); Sudety Zachodnie: Jelenia Góra (Gerhardt 1910), Cieplice (Smreczyński 1957); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Smreczyński 1957), Kozłówki koło Kietrza (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Knutelski 1991), Czantoria Mała (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1977, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994), Rymanów-Zdrój (Wanat M.*); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Łomnicki M.A. 1866, Tenenbaum 1931, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Kaczmarczyk 1992); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873, Petryszak 1982); Polska (Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1845, Reitter 1870, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1931, Horion 1951, Kippenberg 1983); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1902, Winkler A. 1932b, Klima 1935b); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1932b); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Horion 1951); «Karpaty Wschodnie» (Klima 1935b); «Sudety» (Reitter 1916); «Beskidy» (Reitter 1916, Smreczyński 1957); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
«Galicja»: — terra typica! dla A. vau v. haliciensis Reitt.