Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donus comatus (Boheman in Schönherr, 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zasiedlający Alpy południowo-wschodnie, Sudety, Karpaty po północno-zachodnie obszary Półwyspu Bałkańskiego, wykazujący dużą zmienność geograficzną w obrębie całego zasięgu. W Polsce występuje na podgórzach i w niższych partiach górskich w całym łuku sudecko-karpackim. Dawne wzmianki sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego ryjkowca na Mazowszu i na Górnym Śląsku są zapewne błędne. Zasiedla obszary górzyste, docierając aż do piętra kosówki; w Bieszczadach łowiono go w piętrze regla dolnego i na połoninach. Występuje głównie w miejscach wilgotnych i cienistych, zwłaszcza na pobrzeżach rzek i potoków. Larwy żerują na świerząbku orzęsionym — Chaerophyllum hirsutum L., rdeście wężowniku — Polygonum bistorta L. i kościenicy wodnej — Malachium aquaticum (L.) Fr. Postacie dojrzałe spotykano ponadto na podagryczniku pospolitym — Aegopodium podagraria L., parzydle leśnym — Aruncus silvester Kost. oraz na innych roślinach zielnych, należących do rodzajów: lepiężnik — Petasites Mill., trybula — Anthriscus Pers., przywrotnik — Alchemilla L., bodziszek — Geranium L. i szczaw — Rumex L. Imagines przebywają na roślinach stosunkowo krótko; S. Stobiecki (1883) zbierał je licznie w końcu czerwca i w pierwszej połowie lipca, rzadko w końcu tego miesiąca. Kopulację obserwował w pierwszych dniach lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1882); Górny Śląsk: Racibórz (Kraatz 1872h); Roztocze (Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1866, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1901, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Kirsch 1872, Dittrich 1906, Folwaczny 1958h, Smreczyński 1960b), Gniewoszów, Zieleniec koło Dusznik Zdroju (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1871, Koltze 1873, Gerhardt 1890b, Reitter 1916, Scholz R. 1929f, Polentz 1944, Smreczyński 1960b), Kletno i góra Śnieżnik (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Smreczyński 1960b, Dieckmann 1966c, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1971, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993), Wisła-Łabajów (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane, Dolina Kościeliska (Smreczyński 1932); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1934), Rymanów Zdrój (Wanat M.*); Bieszczady (Smreczyński 1960b, Petryszak 1977, Petryszak 1982, Cockell 1990, Petryszak i in. 1993), Zatwarnica, Połonina Caryńska (Kuśka A.*), Suche Rzeki (Wanat M.*); Pieniny (Knutelski i in. 1992); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Osterloff 1882, Smreczyński 1960b, Kuśka 1987, Knutelski 1993), Morskie Oko (Kuśka A.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Krauss 1900, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Kraatz 1872h); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Krauss 1900, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1926, Smreczyński 1968b, Winkler A. 1932b, Kippenberg 1983); «Sudety» (Schilsky 1909, Pax 1921, Winkler A. 1932b, Smreczyński 1968b, Kippenberg 1983); «Beskidy» (Kirsch 1872, Gerhardt 1910, Reitter 1916); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Występowanie wątpliwe