Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donus elegans (Boheman in Schönherr, 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem Las Czeski, Alpy Wschodnie, Sudety i Karpaty. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko z pięciu krain południowych. O wiadomościach ze Śląska pisze Letzner (1876, 1883g), że dane te prawdopodobnie oparte były na błędnie oznaczonych okazach. Występuje na łąkach wilgotnych, pobrzeżach lasu i w zaroślach. Bionomia tego ryjkowca jest poznana fragmentarycznie. We Francji obserwowano larwy na świerzbnicy leśnej — Knautia silvatica (L.) Duby. L. Dieckmann (1989) hodował larwy, żerujące na krwawniku pospolitym — Achillea millefolium L.; przed przepoczwarczeniem larwy wytwarzały żółtobiały, siateczkowany kokon.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kiesenwetter i Märkel 1847, Letzner 1871); Beskid Zachodni: okolice Kytra (Smreczyński 1926); Beskid Wschodni: Chwaniów koło Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Smreczyński 1926, Smreczyński 1976, Witkowski Z. 1970, Wanat 1985); Tatry (Rybiński 1903, Smreczyński 1926); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Leder 1872, Letzner 1873); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1932b, Csiki 1934, Horion 1951, Kippenberg 1983); «Sudety» (Horion 1951, Kippenberg 1983); «Beskidy» (Horion 1951)