Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donus nidensis Mazur et Petryszak, 1981
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Mało znany gatunek, gdyż opisany stosunkowo niedawno na podstawie okazów znalezionych w Polsce na jednym stanowisku. Autorzy opisu podają, że ryjkowiec ten żyje w środowisku roślinności kserotermicznej, prawdopodobnie na omanie wąskolistnym — Inula ensifolia L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: rezerwat «Przęślin» w Chotlu Czerwonym (Mazur M. i Petryszak 1981, Mazur M. i Wanat 1994), Niecka Nidy (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Dieckmann i Behne 1994, Mazur M. i Wanat 1994); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994)

Uwagi:
Wyżyna Małopolska: — locus typicus! dla D. nidensis Maz. et Petr.,