Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donus ovalis (Boheman in Schönherr, 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Europie na obszarach górzystych, od wschodniej Francji, Średniogórza Niemieckiego, Alp przez Sudety i Karpaty aż po Rumunię i północny Bałkan. W Polsce występuje wzdłuż całego pasma sudecko-karpackiego. Wzmianka sprzed przeszło 80 lat o znalezieniu tego ryjkowca na Śląsku Górnym wydaje się być niewiarygodna. Zasiedla wilgotne lasy, zarośla, łąki i hale górskie, ziołorośla na brzegach potoków, wąwozy i żródliska. Poławiano go na różnych roślinach zielnych, jak lepiężnik biały — Petasites albus (L.) Gaertn., miłosna górska — Adenostyles alliariae (Gouan) Kern., ostrożeń warzywny — Cirsium oleraceum (L.) Scop., bodziszek łąkowy — Geranium pratense L., wiązówka błotna — Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Ponadto larwy stwierdzono na świerząbku orzęsionym — Chaerophyllum hirsutum L., rdeście wężowniku — Polygonum bistorta L., szczawiu alpejskim — Rumex alpinus L., wrotyczu pospolitym — Tanacetum vulgare L. i bodziszku błotnym — Geranium palustre L. Larwa przed przepoczwarczeniem wytwarza biały, siateczkowany kokon.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Racibórz (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Kraatz 1872h, Koltze 1873, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1890b), Stronie Śląskie, Kletno (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Kiesenwetter 1870, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1890b, Dieckmann 1966c, Pawłowski J. 1967, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993), 9 miejscowości (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Smreczyński 1932); Beskid Wschodni (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993); Bieszczady (Witkowski Z. 1970, Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1993), Jabłonki (Kuśka A.*), Zatwarnica (Wanat M.*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993), Kominiarski Wierch (Kuśka A.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kirsch 1872, Letzner 1873, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Smreczyński 1926, Smreczyński 1968b); «Sudety» (Gerhardt 1910, Smreczyński 1968b, Kippenberg 1983)