Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donus oxalis (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Obszar rozsiedlenie tego gatunku obejmuje głównie górzyste obszary od wschodniej Francji po Siedmiogród i północną część Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce zamieszkuje cały łuk karpacki — jest na ogół zbierany rzadko, tylko w Bieszczadach poławiano go na licznych stanowiskach. Dawne wzmianki sprzed przeszło stu lat o występowaniu tego chrząszcza w Sudetach i na Śląsku Górnym nie były potwierdzone. Według L. Dieckmanna i L. Behnego (1994) w Sudetach nie występuje. Zasiedla wilgotne środowiska górskie, zwłaszcza na pobrzeżach potoków. Roślinami żywicielskimi są różne gatunki, należące do rodzajów świerząbek — Chaerophyllum L. em. Hoffm., lepiężnik — Petasites Mill., miłosna — Adenostyles Cass., starzec — Senecio L., szczaw — Rumex L., gwiazdnica — Stellaria L., chaber — Centaurea L. i złocień — Chrysanthemum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.