Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donus segnis (Capiomont, 1867)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek mało znany, zasiedlający Alpy Wschodnie; ponadto ogólnikowo notowany z Sudetów i Karpat (Kippenberg 1983), ale w katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987) podany jest tylko z Niemiec i Austrii. W Polsce nie jest stwierdzony w sposób pewny. Zaliczany do chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) na podstawie znalezisk w Sudetach sprzed przeszło stu lat; prawdopodobnie również na tej podstawie M. Łomnicki (1913) umieścił go w spisie chrząszczy krajowych. S. Smreczyński (1926, 1968b) wyklucza występowanie omawianego gatunku w naszym kraju, a M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) wątpią w prawidłowość oznaczenia okazów z Sudetów. Zasiedla doliny potoków, łąki górskie i hale. Łowiono go na szczawiu górskim — Rumex arifolius All., szczawiu alpejskim — R. alpinus L., szczawiu zwyczajnym — R. acetosa L., szczawiu tępolistnym — R. obtusifolius L., szczawiu polnym — R. acetosella L. oraz rdeście ptasim — Polygonum aviculare L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.