Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donus velutinus (Boheman in Schönherr, 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek europejski, rozsiedlony od zachodniej Francji i wschodniej Szwajcarii przez południowe obszary Europy Środkowej aż po Rumunię. W Polsce pewne jego stanowiska leżą w strefie łuku karpackiego. Dawne wzmianki sprzed przeszło stu lat o występowaniu tego chrząszcza w Sudetach nie znalazły później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Zamieszkuje obszary górskie od regla dolnego po kosówkę — łąki, hale, zarośla i ziołorośla na pobrzeżach potoków. Żyje na różnych roślinach zielnych, jak szczaw alpejski — Rumex alpinus L., omieg górski — Doronicum austriacum Jacq., tojad mocny — Aconitum callibotryon Rchb. i gwiazdnica gajowa — Stellaria nemorum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.