Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypera arator (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony prawie w całej Europie, docierający w Szwecji do skrajnych obszarów północnych; notowany ponadto z Syberii i Afryki Północnej. W Polsce występuje na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zamieszkuje łąki, pastwiska, ugory, miedze, miejsca ruderalne i pobrzeża lasu, zwłaszcza na terenach suchych. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były podawane różne gatunki z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae), jak łyszczec polny — Gypsophila muralis L., firletka poszarpana — Lychnis flos-cuculi L., wyżpin jagodowy — Cucubalus baccifer L., lepnica rozdęta — Silene inflata (Salisb.) Sm., sporek polny — Spergula arvensis L., muchotrzew polny — Spergularia rubra (L.) Presl, goździk kartuzek — Dianthus carthusianojrum L. i goździk kropkowany — D. deltoides L. Pojaw postaci dojrzałych jest rozciągnięty w czasie — chrząszcze poławiano od kwietnia do końca września. Larwy przepoczwarczają się w białym lub żółtym kokonie. Omawiany gatunek wyrządza niekiedy szkody w uprawach goździków, zwłaszcza w lipcu i sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1901, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie (Kéler 1927, Zumpt 1931, Polentz 1933, Engel 1938, Oko 1976); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1989), Piduń koło Szczytna (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Kadłubowski i Czalej 1962, Mackiewicz 1971b, Oko 1976, Myczko i Sikora 1980, Stachowiak P. 1984), Ruda Milicka koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. i Strawiński 1935, Kuntze R. 1936, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b), Łomża, Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic, Rogóźno koło Łowicza (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Polentz 1937); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991), Górki Śląskie i Obora koło Raciborza, Rybnik (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Stefek 1939, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Knutelski 1991), Dolina Kluczwody (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Woroniecka 1928, Karczewski 1961, Cmoluch i in. 1975, Wiąckowski 1978, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Mazur M. 1994e), Rogów koło Koluszek, Spała nad Pilicą (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Woroniecka 1928, Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Miczulski 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992, Knutelski 1991, Mazur M. 1992), Gliniska koło Hrubieszowa (Kuśka A.*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Siedliska koło Hrebennego (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Mazur M. 1992), Szarów (Kuśka A.*); Sudety Wschodnie: Bystrzyca Kłodzka (Kuśka A.*), Kletno (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Bieszczady (Petryszak 1982), Krzemieniec (Kuśka A.*); Pieniny (Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Nowicki M. 1873, Petryszak 1982); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1968b, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Cmoluch 1992b, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Trzebiatów — locus typicus! dla Phytonomus arator ab. viridis Polentz