Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypera arator (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony prawie w całej Europie, docierający w Szwecji do skrajnych obszarów północnych; notowany ponadto z Syberii i Afryki Północnej. W Polsce występuje na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zamieszkuje łąki, pastwiska, ugory, miedze, miejsca ruderalne i pobrzeża lasu, zwłaszcza na terenach suchych. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były podawane różne gatunki z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae), jak łyszczec polny — Gypsophila muralis L., firletka poszarpana — Lychnis flos-cuculi L., wyżpin jagodowy — Cucubalus baccifer L., lepnica rozdęta — Silene inflata (Salisb.) Sm., sporek polny — Spergula arvensis L., muchotrzew polny — Spergularia rubra (L.) Presl, goździk kartuzek — Dianthus carthusianojrum L. i goździk kropkowany — D. deltoides L. Pojaw postaci dojrzałych jest rozciągnięty w czasie — chrząszcze poławiano od kwietnia do końca września. Larwy przepoczwarczają się w białym lub żółtym kokonie. Omawiany gatunek wyrządza niekiedy szkody w uprawach goździków, zwłaszcza w lipcu i sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Helm 1901, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b
KFP 20 Pojezierze Pomorskie Kéler 1927, Zumpt 1931, Polentz 1933, Engel 1938, Oko 1976
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Gotwald 1968, Wanat 1989
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Piduń koło Szczytna Malkin B.*
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Riedel 1893, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Kadłubowski i Czalej 1962, Mackiewicz 1971b, Oko 1976, Myczko i Sikora 1980, Stachowiak P. 1984
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Ruda Milicka koło Milicza Wanat M.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. i Strawiński 1935, Kuntze R. 1936, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b
KFP 20 Nizina Mazowiecka Łomża, Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic, Rogóźno koło Łowicza Wanat M.*
KFP 20 Puszcza Białowieska Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Schwarz i Letzner 1874, Polentz 1937
KFP 20 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 20 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991
KFP 20 Górny Śląsk Górki Śląskie i Obora koło Raciborza, Rybnik Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Lgocki 1908, Stefek 1939, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Knutelski 1991
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Dolina Kluczwody Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Małopolska Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Woroniecka 1928, Karczewski 1961, Cmoluch i in. 1975, Wiąckowski 1978, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Mazur M. 1994e
KFP 20 Wyżyna Małopolska Rogów koło Koluszek, Spała nad Pilicą Wanat M.*
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 20 Wyżyna Lubelska Woroniecka 1928, Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Miczulski 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992, Knutelski 1991, Mazur M. 1992
KFP 20 Wyżyna Lubelska Gliniska koło Hrubieszowa Kuśka A.*
KFP 20 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Roztocze Siedliska koło Hrebennego Wanat M.*
KFP 20 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Mazur M. 1992
KFP 20 Nizina Sandomierska Szarów Kuśka A.*
KFP 20 Sudety Wschodnie Bystrzyca Kłodzka Kuśka A.*
KFP 20 Sudety Wschodnie Kletno Wanat M.*
KFP 20 Beskid Zachodni Kotula 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993
KFP 20 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994
KFP 20 Bieszczady Petryszak 1982
KFP 20 Bieszczady Krzemieniec Kuśka A.*
KFP 20 Pieniny Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993
KFP 20 Tatry Nowicki M. 1873, Petryszak 1982
KFP 20 Polska Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1968b, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Cmoluch 1992b, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857
KFP 20 «Śląsk» Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 20 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 20 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 20 «województwo krakowskie» Juszczyk 1950

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Trzebiatów — locus typicus! dla Phytonomus arator ab. viridis Polentz