Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypera arundinis (Paykull, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony od północnych części Europy Środkowej po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Szwecję, sięgający na wschód po centralne obszary europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Występuje zarówno na niżu, jak i w niższych położeniach górskich. Zasiedla głównie pobrzeża rzek i potoków, bagniste łąki, moczary, torfowiska i rowy, rzadziej miedze i pobrzeża dróg. Żyje na potoczniku wąskolistnym — Berula erecta (Huds.) Coville i marku szerokolistnym — Sium latifolium L.; ponadto obserwowano żerujące imagines na pasternaku zwyczajnym — Pastinaca sativa L. i marchwi zwyczajnej — Daucus carota L. Larwy przepoczwarczają się w ciemno brunatnym, siateczkowatym kokonie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1968b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań i okolice (Schumann 1904, Schumann 1908, Łomnicki M.A. 1913, Dorn 1919), Dębina (Myrdzik 1933, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Grochów, Modlin (Osterloff 1882, Smreczyński 1968b), Łomża, Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1939b); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Pabianice (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Kotowa Wola (Jachno 1880); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Hurko koło Przemyśla (Trella 1934), okolice Przemyśla (Smreczyński 1968b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1968b, Kippenberg 1983); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Reitter 1916)