Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypera contaminata (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i południowej części Europy oraz w południowo-wschodniej części Europy Środkowej i na Półwyspie Bałkańskim. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk, głównie w zachodniej i południowej części kraju, ale dawne wzmianki, sprzed przeszło stu lat o występowaniu tego ryjkowca na Mazowszu i w Sudetach Zachodnich winny być potwierdzone nowymi znaleziskami. Występuje na polach, pastwiskach, miedzach i nasłonecznionych zboczach. Żyje na groszku bulwiastym — Lathyrus tuberosus L. Postacie dojrzałe żerują na kwiatach. Larwy przepoczwarczają się w żółtobiałym, siateczkowatym kokonie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubsko (Neresheimer i Wagner H. 1939), Włocławek (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1882); Dolny Śląsk (Letzner 1873, Letzner 1876, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kuśka 1981); Górny Śląsk: Dulowa, Regulice (Mazur M. 1983), 4 miejscowości (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994), Paczółtowice koło Krzeszowic (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Wyżyna Miechowska (Petryszak 1991), rezerwat «Przęślin» i «Skowronno», Niecka Nidy (Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smirnov 1910b), Lublin (Cmoluch 1972, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1972, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994), Kąty Drugie koło Zamościa (Wanat M.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1899d, Gerhardt 1910), Kozłówka koło Kietrza (Kuśka A.*); Beskid Zachodni: Wierzbanówka (Knutelski 1991); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Winna Góra koło Przemyśla (Mazur M. 1994), Łuczyce (Mazur M. 1994b), Jodłowa koło Jasła (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Kirsch 1872, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Kirsch 1872, Gerhardt 1897e, Gerhardt 1898, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)