Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypera fornicata (Penecke, 1928b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Mało znany gatunek pontyjski, notowany z nielicznych stanowisk w Bułgarii, na zachodnim Podolu, Słowacji, Węgrzech, w Polsce, Austrii Dolnej, Karyntii i północnym Tyrolu. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach południowych. Bionomia tego ryjkowca jest słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano wszędzie w niewielu okazach, od kwietnia do sierpnia; w Pieninach na suchej łące (Petryszak 1981).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1965, Petryszak 1982); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963, Borovec i Koštal 1987); Beskid Zachodni: Rytro (Smreczyński 1968b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1955, Smreczyński 1955c, Smreczyński 1968b), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982), Przemyśl (Borovec i Koštal 1987); Pieniny (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Borovec i Koštal 1987); Polska (Lucht 1871, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Karpaty» (Kippenberg 1983)