Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypera ononidis (Chevrolat in Grenier, 1863)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek europejski, zasiedlający zachodnią i południową część kontynentu oraz południową część Europy Środkowej. W Polsce nie występuje (Mroczkowski i Stefańska 1992). Wykazany z byłych Prus Wschodnich prawdopodobnie na podstawie stanowiska leżącego poza naszą granicą (Vorbringer 1909). Zasiedla głównie suche, jałowe, zwłaszcza piaszczyste gleby; poławiano go na suchych łąkach, pobrzeżach lasu i przydrożach na wilżynie rozłogowej — Ononis repens L. i wilżynie ciernistej — O. spinosa L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Prusy Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913)