Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Latridius (Thes) bergrothi (Reitter, 1881b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozsiedlony głównie w Europie Północnej, do Europy środkowej zawleczony prawdopodobnie z Finlandii w końcu ubiegłego stulecia (pierwsze dane o występowaniu w Saksonii pochodzą z 1890 r.). Obecnie jako synantrop występuje wszędzie w środkowej części kontynentu, sięgając na północ do Francji (głównie w miastach), a na południc do północnych Włoch. Najdalej wysuniętym na wschód znanym stanowiskiem jest Moskwa. W miarę posuwania się z północy im południe i ze wschodu na zachód w obrębie areału gatunkowego jest coraz rzadziej spotykany. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju prócz wyższych partii górskich, jednak brak jeszcze udokumentowanych danych, z niektórych krain. Występuje zwykle w zaciemnionych miejscach w stodołach, szopach, pomieszczeniach dla zwierząt, piwnicach oraz w wilgotnych mieszkaniach. Spotykany na gnijących, zapleśniałych materiałach, jak słoma, siano, drewno, produkty żywnościowe i pokarm dla zwierząt, tapety. Niekiedy znajdowany w warunkach naturalnych w dziuplach drzew ze starymi gniazdami ptaków, na rozkładającym się drewnie oraz pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Labler 1920, Kleine 1940), Gdańsk (Kamiński 1968); Pojezierze Pomorskie: Sierakowice koło Kartuz (Speiser 1908b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Przemków koło Szprotawy (Gerhardt 1909d); Nizina Mazowiecka: Siennica koło Mińska Mazowieckiego (Bartoszyński 1936); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d, Gerhardt 1901, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Polentz 1935); Górny Śląsk: Katowice (Kamiński 1968); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Radom, Jędrzejów (Kamiński 1968); Góry Świętokrzyskie: Kielce (Kamiński 1968); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Scholz R. 1929f, Kolbe W. 1921b); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Pomorze» (Horion 1961); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Hinke 1919, Horion 1961); «Beskidy» (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)