Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypera suspiciosa (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Europie, docierający w Szwecji do koła podbiegunowego, a na wschód przez Syberię do Kazachstanu i Mongolii, północno-wschodnich Chin i Dalekiego Wschodu; wykazywany poza tym z Kaukazu. Pospolity ryjkowiec w całej Polsce, nie znany jeszcze tylko ze Wzgórz Trzebnickich. Zasiedla pola, łąki, pastwiska, pobrzeża wód, zarośla, rowy, przydroża i środowiska ruderalne. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były podawane: wyka ptasia — Vicia cracca L., komonica błotna — Lotus uliginosus Schk., nostrzyk biały — Melilotus albus Med., lucerna nerkowata — Medicago lupulina L., koniczyna biała — Trifolium repens L., koniczyna łąkowa — T. pratense L. i groszek żółty — Lathyrus pratensis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b), Jastarnia (Kuśka A.*); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Gotwald 1968, Wanat 1989, Pinowska i in. 1991), Szwajcaria (Malkin B.*), Giżycko (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933), Szczyglice koło Głogowa, Toruń, Włocławek (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932), Truskaw, Chojnów (Malkin B.*), Łomża (Wanat M.*); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994), Białowieża (Kuśka A.*); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Opyrchałowa 1957, Pomorski 1984), Pątnów Legnicki (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991), 4 miejscowości (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Smreczyński 1960b, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Knutelski 1991, Michalik i in. 1991); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994), Uniejów-Rędziny (Kuśka A.*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Nowicki M. 1870, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Łętowski 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Knutelski 1991, Mazur M. 1992); Roztocze (Łomnicki M.A. 1886, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch 1992, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Góra Wieprzecka (Kuśka A.*), Krasnobród (Wanat M.*); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1913, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: okolice Sobieszowa (Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Stronie Śląskie (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Roger 1856, Reitter 1870, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993), góra Czantoria, Bażanowice (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993), Żuków (Kuśka A.*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886, Knutelski i Kuśka 1991, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «dolina Odry» (Roger 1856)