Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypera viciae (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący prawie całą Europę (prócz obszarów północnych Fennoskandii); notowany poza tym z Syberii i Kaukazu. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale z niektórych krain nie jest jeszcze znany. Żyje na różnych gatunkach wyk, jak wyka ptasia — Vicia cracca L., wyka kosmata — V. villosa Roth, wyka leśna — V. silvatica L. i wyka długożagielkowa — V. tenuifolia Roth. Larwy przepoczwarczają się w żółtobiałym, siateczkowatym kokonie. Imagines wydobywają się z kokonów w drugiej połowie lipca i zimują. Wiosną następnego roku pojawiają się na roślinach i przeżywają do maja-lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Bartoszyński 1937, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1857, Lentz 1879, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szczyglice koło Głogowa (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław (Schwarz i Letzner 1874), Wrocław-Świniary, Sulistrowiczki (Wanat M.*); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b), Rydułtowy, Olza koło Wodzisławia Śląskiego (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Cmoluch i in. 1975), Zelejowa (Kuśka 1989c), rezerwat «Przęślin» (Mazur M. i Wanat 1994); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Gotwald 1968); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Miczulski i Olszewski 1973, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Leder 1872); Beskid Zachodni: Babiogórski Park Narodowy (Gotwald 1968), Wola Stańkowa (Petryszak 1993, Petryszak 1982), Kończyca Mała (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994), Jodłowa (Kuśka A.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982); Tatry (Knutelski i Kuśka 1991, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Horion 1951)