Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Limobius borealis (Paykull, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony od krajów śródziemnomorskich po Wyspy Brytyjskie, Danię i Fennoskandię, gdzie w Szwecji dociera do koła podbiegunowego. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany na nielicznych, rozproszonych stanowiskach w różnych częściach kraju. Zasiedla pola, łąki, wąwozy, ogrody, zarośla, przydroża i słoneczne zbocza. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: iglica pospolita — Erodium cicutarium (L.) L'Hérit., bodziszek czerwony — Geranium sanguineum L., bodziszek drobny — G. pusillum L., bodziszek kosmaty — G. molle L., bodziszek łąkowy — G. pratense L., bodziszek pirenejski — G. pyrenaicum L. i bodziszek żałobny — G. phaeum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Wielimie, Szczecin-Niemierzyn (Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Gerhardt 1906), Mosina (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska: Hajnówka — Czeremcha (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910), Pątnów Legnicki (Wanat M.*); Górny Śląsk: Krowiarki koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1886, Rybiński 1897, Lgocki 1908, Dieckmann 1966c, Mazur M. 1983, Michalik i in. 1991); Wyżyna Małopolska: rezerwaty «Skorocice», «Grabowiec» i «Krzyżanowice» (Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1992); Roztocze: Kąty (Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Gołogłowy koło Kłodzka (Szypuła J.*); Sudety Wschodnie: góra Kopa Biskupia, rezerwat Gipsowa Góra koło Kietrza (Kuśka A.*), Kłodzko (Wanat M.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)