Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787)
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem basen Morza Śródziemnego oraz południową część Europy Środkowej; notowany nadto z Kaukazu i europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w siedmiu krainach, przy czym dane o występowaniu w niektórych z nich opierają się na znaleziskach z ubiegłego wieku i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zamieszkuje obszary nizinne i górzyste aż po regiel górny. Spotyka się go w wilgotnych miejscach na pastwiskach, łąkach, nieużytkach, torfowiskach, moczarach, w rowach i olszynach wśród sitów — Juncus L. i sitowia — Scirpus L. Bionomia poznana fragmentarycznie. Larwy rozwijają się w korzeniach; postacie dojrzałe zimują.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Lubska (Weise 1872); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Polentz 1939b); Wzgórza Trzebnickie: Topolno woj. Wrocław (Gerhardt 1898); Wyżyna Lubelska: okolice Chełma (Taczanowski 1878), Żdżanne (Wańkowicz 1878, Osterloff 1883), Białopole (Osterloff 1883); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Letzner 1871, Kotula 1874, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1857, Seidlitz 1875, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1846, Kuhnt 1912, Horion 1951, Lohse 1983); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)