Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sphenophorus piceus (Pallas, 1771)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony od południowej części Europy Środkowej po basen Morza Śródziemnego. W Polsce należy do rzadkości — jest znany z nielicznych stanowisk w tylko trzech krainach. Postacie dojrzałe spotykano na bagnistych łąkach, mokrych pastwiskach, pobrzeżach stawów i jezior. Bionomia poznana niedostatecznie. We Francji larwy znaleziono w korzeniach Arundo donax L., rośliny u nas nie występującej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Goerlich 1885, Goerlich 1888, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1932); Sudety Zachodnie: Łomnica koło Jeleniej Góry (Polentz 1932); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)