Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony we wszystkich krajach środkowoeuropejskich, sięgający na zachód do Francji, Hiszpanii i Maroka, a na wschód do europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce ryjkowiec ten spotykany jest bardzo rzadko — notowano go z nielicznych, przeważnie pojedynczych, stanowisk tylko w siedmiu krainach. Występuje na łąkach, pastwiskach, przydrożach, zrębach leśnych, groblach oraz pobrzeżach wód stojących i wolno płynących. Postacie dojrzałe, po przezimowaniu w humusie lub wśród mchów, pojawiają się wiosną na roślinach. Samice składają jaja na podstawie łodyg oczeretu jeziornego — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla i tymotki łąkowej — Phleum pratense L. Larwy żerują początkowo w dolnej części łodygi, następnie przechodzą do szyi korzeniowej; podczas swego wzrostu przechodzą 4-5-krotnie na żerowanie do innych łodyg. Po zakończeniu rozwoju, opuszczają łodygę i przechodzą do gleby, gdzie na głębokość 6-10 cm przepoczwarczają się w otoczce długości około 15 mm i szerokości 5 mm. Cały rozwój trwa około 100 dni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1882b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Smreczyński 1972); Dolny Śląsk (Letzner 1882b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: okolice Pińczowa (Smreczyński 1972); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Smreczyński 1972); Beskid Wschodni: Żurawica kolo Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994), okolice Przemyśla (Smreczyński 1972); Bieszczady: Jabłonki (Kuśka A.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1972)