Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777)
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony we wszystkich krajach środkowoeuropejskich, sięgający na zachód do Francji, Hiszpanii i Maroka, a na wschód do europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce ryjkowiec ten spotykany jest bardzo rzadko — notowano go z nielicznych, przeważnie pojedynczych, stanowisk tylko w siedmiu krainach. Występuje na łąkach, pastwiskach, przydrożach, zrębach leśnych, groblach oraz pobrzeżach wód stojących i wolno płynących. Postacie dojrzałe, po przezimowaniu w humusie lub wśród mchów, pojawiają się wiosną na roślinach. Samice składają jaja na podstawie łodyg oczeretu jeziornego — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla i tymotki łąkowej — Phleum pratense L. Larwy żerują początkowo w dolnej części łodygi, następnie przechodzą do szyi korzeniowej; podczas swego wzrostu przechodzą 4-5-krotnie na żerowanie do innych łodyg. Po zakończeniu rozwoju, opuszczają łodygę i przechodzą do gleby, gdzie na głębokość 6-10 cm przepoczwarczają się w otoczce długości około 15 mm i szerokości 5 mm. Cały rozwój trwa około 100 dni.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1882b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 20 Nizina Mazowiecka Warszawa Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Smreczyński 1972
KFP 20 Dolny Śląsk Letzner 1882b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 20 Wyżyna Małopolska okolice Pińczowa Smreczyński 1972
KFP 20 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Smreczyński 1972
KFP 20 Beskid Wschodni Żurawica kolo Przemyśla Trella 1934, Mazur M. 1994
KFP 20 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Smreczyński 1972
KFP 20 Bieszczady Jabłonki Kuśka A.*
KFP 20 Polska Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994
KFP 20 «Prusy» Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913
KFP 20 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 20 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1972