Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony na całej kuli ziemskiej, w krajach o umiarkowa­nym i zimnym klimacie jako synantrop rozwijający się tylko w ciepłych pomieszczeniach. W Polsce występujący w spichrzach i magazynach w całym kraju. Samica w ciągu swego życia (3-4 miesięcy) składa około 150-200 jaj do nasion pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa, prosa, gryki i kukurydzy. Rozwój larw trwa około 40-50 dni, a stadium poczwarki 8-14 dni. Cały cykl rozwojowy, przy temperaturze 25 C, przebiega w ciągu około 5 tygodni. Wszystkie stadia rozwojowe mogą zimować. W ciągu roku mogą występować dwa-trzy pokolenia.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Albien W. 1905. Sammelbericht über meine im Sommer 1903 ausgeführte Exkursion in die Kreise Thorn und Briesen. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver., Danzig, 26-27, str. 13–25.

Boczek J., Gołębiowska Z. i K. Krzeczkowski. 1958. Wyniki dotychczasowych badań nad szkodliwą fauną surowców zielarskich w Polsce. Biul. IOR, Poznań, 2, str. 57-66. – F.

Brischke C. G. 1883. Beschreibung der forst-, garten- und landwirthschaftlichen Feinde und Freunde unter den Insekten. Schr. Naturf. Ges. Danzig, Danzig, N. F., 5 (4), str. 97-125. – F.

Cmoluch Z. 1980. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ann. UMCS, C, Lublin, 34 – 1979, str. 209-218, 1 rys. – F.

Cmoluch Z. 1980b. Kilka spostrzeżeń o wołku zbożowym – Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera, Curculionidae). Ochr. Rośl., Warszawa, 24 (3), str. 23. – F.

Cmoluch Z., J. Łętowski i A. Minda-Lechowska. 1994. Ryjkowcowate (Coleoptera, Curculionoidea: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Roztocza. Fragm. Faun., Warszawa, 37, str. 267-290. – F.

Cockell Ch. S. 1990. Coleoptera of South-East Poland. Bull. A.E.S., Cambridge, 49, str. 217-220. – F.

Gerhardt J. 1879. Ueber Herbst- und Winterkäfer. Beiträge aus der Gegend von Liegnitz. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 7, str. 66-69. – F.

Gerhardt J. 1891c. Fortsetzung und Schluss des K. Letzner schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 16, str. 349-433. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Gołębiowska Z. 1961. Badania Instytutu Ochrony Roślin nad owadami i roztoczami szkodliwymi w przechowalniach. Biul. IOR, Poznań, 12, str. 181-199. – F.

Janicki J., Kadłubowski W., Kiełczewski B. i A. Matuszewski. 1959. Przyczynek do badań nad składem gatunkowym owadów i roztoczy w niektórych magazynach zbożowych województwa Poznańskiego. Rocz. WSR Poznań, Poznań, 6, str. 41-50. – F.

Kagan F., Piekarczyk K. i A. Studziński. 1963b. Występowanie chorób i szkodników roślin uprawnych w Polsce w roku 1960. Biul. IOR, Poznań, 22, str. 1 + I-IX + 1-383, 34 mapy. – F.

Kamiński E. 1968. Choroby, szkodniki i chwasty zarejestrowane na towarach pochodzenia roślinnego przy wwożeniu ich do Polski w latach 1945-1958. Biul. IOR, Poznań, 38, str. 57-94. – F.

Kamiński E. 1971. Przegląd chorób, szkodników i chwastów zarejestrowanych na płodach rolnych przy wwożeniu do Polski w latach 1959-1969. Biul. IOR, Poznań, 50, str. 395-406, 1 rys. – F.

Kamiński E. 1972. Choroby, szkodniki i chwasty zarejestrowane na towarach pochodzenia roślinnego przy wwożeniu ich do Polski w latach 1967-1969. Biul. IOR, Poznań, 53, str. 33-93. – F.

Kamiński E. i M. Buderacka-Niechwiejczyk. 1972. Choroby, szkodniki i chwasty zarejestrowane na towarach pochodzenia roślinnego przy wwożeniu ich do Polski w latach 1964-1966. Biul. IOR, Poznań, 53, str. 5-30. – F.

Kelch [A.]. 1846. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor. W: Zu der öffentlichen Prüfung aller Classen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor den 4. und 7. April, und dem mit Entlassung der Abiturienten verbundenen Redeactus den 20. April laden ergebenst ein Director und Lehrer-Collegium. Ratibor, str. I-II + 1-54. – F. pdf icon

Kéler S. 1927. Szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku w r. 1924 i 1925. Pr. Wydz. Chor. Rośl. PINR, Bydgoszcz, 2, str. 1-48, 1 pl. – F.

Kéler S. 1932. Szkodniki roślin rolniczych i ogrodniczych w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1926, 1927 i 1928. Pr. Wydz. Chor. Rośl. PINR, Bydgoszcz, 12, str. 3-24. – F.

Koślińska M. 1963. Badania nad fauną zimującą pod korą i w korze jabłoni. Część I. Badania nad owadami. Pr. Inst. Sadown. Skierniew., Warszawa, 7, str. 207-226. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Kulwieć K. 1907. Chrząszcze Polskie. Klucz do określania owadów tęgopokrywych dla użytku młodzieży, amatorów i ogrodników. Warszawa, 230 str., 47 rys. – F.

Kuntze R. 1936. Krytyczny przegląd szkodników z rzędu chrząszczy zarejestrowanych w Polsce w latach 1919-1933. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 3 (2), str. 1-116. – F.

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Leska H. 1962. Chrząszcze zawleczone ze zbożem importowanym statkami do portu Gdańsk w latach 1956-1958. Pol. Pismo Ent., B, Wrocław, 27-28, str. 223-231 + 1 wklejka nlb. – F.

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Lgocki H. 1908. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w okolicy Częstochowy w Królestwie Polskiem w latach 1899-1903. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 41, II, str. 18-151. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Lüllwitz A. 1916. Verzeichnis der im Regierungsbezirk Köslin aufgefundenen Käfer. Stett. Ent. Ztg., Stettin, 76, str. 205-264. [Wydane też jako odbitka w 1915 r. z odrębną paginacją: 60 str.]. – F. pdf icon

Łomnicki M. A. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. Leopoli, 1884, 4 nlb. + 43 str. – F.

Łomnicki M. A. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgoskrzydłe. (Coleoptera). Lwów, 1886, XXXI + 308 str. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Mazur M. 1983. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta Zool. Cracov., Warszawa-Kraków, 26, str. 491–542, 1 rys. – F.

Mazur M. i M. Wanat. 1994. Ryjkowce (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) wybranych rezerwatów roślinności kserotermicznej w Niecce Nidziańskiej. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Zool., Kraków, 40, str. 89–109, 1 rys. – F.

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Nawrot J. 1982. The susceptibility of grain various wheat varieties and cultivars to the post-harvest infestation by granary weevil (Sitophilus granarius L.). Pr. Nauk. IOR, Poznań, 23, 2–1981, str. 133–141, 1 rys. – F.

Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Kraków, 87 str. – F. pdf icon

Nowicki M. 1865. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani. I. Coleoptera. Chrabąszcze. Cracoviae, 1865, str. 7–47. – F. pdf icon

Nowicki M. 1873. Verzeichniss galizischer Käfer. W: Beiträge zur Insektenfauna Galiziens. Krakau, str. 7–52. – F. pdf icon

Oberstein O. 1916. Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1914. Jber. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 93, 1, IIb, str. 2–13. – F.

Oberstein O. 1917. Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1915. Jber. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 94, IIb, str. 8–16. – F.

Osterloff F. 1883. O chrząszczach krajowych. Dalszy ciąg. Pam. Fizyjogr., Warszawa, 3, str. 447–469. – F. pdf icon

Pawłowski J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. Acta Zool. Cracov., Kraków, 12, str. 419–665, tt. 37–45, 30 rys. – F.

Pawłowski J. 1968. Nowe dla Babiej Góry gatunki chrząszczy (Coleoptera). III. Fragm. Faun., Warszawa, 14, str. 209–229. – F.

Prądzyńska A. 1984. Występowanie szkodliwych owadów w magazynach na terenie Wielkopolski. Pr. Nauk. IOR, Poznań, 25, 1 –1983, str. 143–156. – F.

Prądzyńska A. 1988. Transport produktów żywnościowych i nasiennych główną drogą rozprzestrzeniania się owadów magazynowych. Wiad. Ent., Warszawa, 8, str. 47–60. – F.

Prüffer J. 1935b. Szkodniki śpichrzów i młynów w r. 1932 i 1933. Roczn. Ochr. Rośl., B, Warszawa, 2, 2–3, str. 35–37. – F.

Prüffer J. 1937b. Szkodniki śpichrzów i młynów, zaobserwowane w Polsce w 1934 roku. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 3, 3, str. 31–32. – F.

Radoszkovsky [O.]. 1876. [Insectes dans la province de Posen]. Horae Soc. Ent. Ross., St. Pétersbourg, 11, str. VIII–IX. – F.

Radoškovskij O. 1876b. [Ob entomologičeskich predmetach, byvšich na Selsko-Chozjajstvennoj vystavke v Varšave]. Trudy Russk. Ent. Obšč., S.-Peterburg, 9, str. XLV–XLVI. – F.

Reitter E. 1870. Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2, str. III–VIII, 1–195. – F. pdf icon

Roger J. 1856. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. Z. Ent., Breslau, 10, Coleoptera, str. 1–132. – F, S: 21. pdf icon

Ruszkowski J. W. 1933. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919–1930. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 1, 1–3, str. 1–567. – F.

Ruszkowski J. W. 1933b. Zestawienie wyników polskich doświadczeń nad skutecznością działania chemicznych środków zwalczania szkodników roślin. Roczn. Ochr. Rośl., B, Warszawa, 1, 4, str. 3–54. – F.

Ruszkowski J. W. 1934. Zestawienie wyników doświadczeń polskich zakładów ochrony roślin nad skutecznością działania środków zwalczania szkodników roślin za lata 1931, 1932 i 1933. Roczn. Ochr. Rośl., B, Warszawa, 2, 1, str. 1–35. – F.

Ruszkowski J. W. 1935c. Szkodniki śpichrzów i młynów w r. 1931. Roczn. Ochr. Rośl., B, Warszawa, 2, 2–3, str. 34. – F.

Schaitter I. 1870. Motyle i chrząszcze z okolic Rzeszowa. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 4, str. (30)–(36).– F.

Schilling [S.]. 1846. [In Schlesien gefangene Rüsselkäferarten]. Uebers. Arb. Veränd. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 1845, str. 41–42. – F.

Scholz R. 1926b. Cryptophagus umbratus Er. Ent. Bl., Berlin, 22, str. 91–92. – F.

Scholz R. 1927d. Die Käfer des Kreises Liegnitz. Heimatbuch der beiden Liegnitzer Kreise, Liegnitz, str. 43–48. – F.

Schumann [E.]. 1908. Coleopteren der Provinz Posen. Z. Naturw. Abt. Dtsch. Ges. Posen, Posen, 15, str. 40–50. – F.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Smreczyński S. 1932. Zbiór ryjkowców ś.p. Wojciecha Mączyńskieco. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków, 65, str. 1–24. – F.

Smreczyński St. 1972. Ryjkowce – Curculionidae Podrodzina Curculioninae Plemiona Dryophthorini, Cossonini, Bagoini, Tanysphyrini, Notarini, Smicronychini, Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini, Pissodini, Magdalini, Trachodini, Rhynchophorini, Cryptorhynchini. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98d. Warszawa, 195 str., 373 rys. – F.

Szulczewski J. W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 1, 3–4, str. 183–243. – F.

Tenenbaum Sz. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pam. Fizyogr., Warszawa, 21, III, str. 1–72. – F. pdf icon

Trella T. 1934. Wykaz Chrząszczów okolic Przemyśla. Ryjkowce – Curculionidae. Pol. Pismo Ent., Lwów, 12, str. 6–16. – F. pdf icon

Varendorff [E.] v. 1917b. Entomologische Forschungen in Polen. Ent. Bl., Berlin, 13, str. 196–198. – F.

Wachtl F. 1870. Spis chrząszczów z dorzecza Soły i Koszarawy. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 4, str. (246)–(262). – F.

Wajgiel L. 1875. Szkodniki naszych pól, ogrodów i lasów, sprzętów domowych itd. ze szczególnem uwzględnieniem szkodliwych owadów. Lwów, IX + 174 str., 8 tt. – F.

Wanat M. 1987. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Zool. Anthrop., Łódź, 5, str. 27–86, 12 rys. – F.

Wanat M. 1994. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Rhinomaceridae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Puszczy Białowieskiej. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 63, str. 37–112, 2 mapy. – F.

Weigel J. A. V. 1806. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Zehnter Theil. Verzeichniss der bisher entdeckten, in Schlesien lebenden Thiere. Berlin, XII –F 358 str. – F.

Wengris J. 1960. Szkodniki spichrzów okolic Olsztyna. Ochr. Rośl., Warszawa, 4, 4, str. 9–11. – F.

Wengris J. 1962. Wyniki siedmioletnich badań nad szkodnikami spichrzowymi województwa olsztyńskiego. Zesz. Nauk. WSR Olsztyn, Olsztyn, 12, str. 3–7. – F.

Węgorek Wł. 1971. Zmiany znaczenia gospodarczego niektórych gatunków owadów szkodliwych dla upraw rolniczych w okresie 50-lecia. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 41, str. 831–853, 13 rys. – F.

[Siemaszko] Woroniecka J. (1924). Szkodniki pól, ogrodów i lasów, występujące na terenie Puław i okolicy w 1923 r. Przegląd systematyczno-biologiczny. Pam. PINGW, A, Kraków, 4, str. 341–359. – F.