Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony od wschodniej Francji przez kraje Europy Środkowej po europejską część byłego ZSRR. W Polsce notowany z sześciu tylko krain, przy czym ze Śląska Dolnego i Górnego notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Spotykany na ogół rzadko, niekiedy tylko, jak na przykład w Puszczy Białowieskiej, poławiany liczniej. Zamieszkuje lasy pierwotne i stare parki. Żyje na dębie szypułkowym — Quercus robur L., znacznie rzadziej na buku zwyczajnym — Fagus silvatica L. Samica w sierpniu-wrześniu składa jaja do drewna nadłamanych lub obumierających pni i gałęzi. Larwy żerują w chodnikach w bielu na głębokości 1-3 cm do maja-czerwca następnego roku. Stadium poczwarki trwa 30-40 dni. Postacie dojrzałe pojawiają się od połowy czerwca do końca lipca. W Puszczy Białowieskiej pod korą starej kłody dębowej 26.VI, 1990 r. znaleziono żerowiska z larwami oraz poczwarkami i młode imagines w komorach poczwarkowych (Knutelski i Kubisz 1993b). Otwory wyjściowe imagines są ułożone niekiedy szeregiem wzdłuż osi pnia. Postacie dojrzałe są aktywne o zmroku; w ciągu dnia przebywają bez ruchu na korze. Są trudne do zauważenia z powodu bardzo podobnego ubarwienia do tła. W ciągu roku występuje jedno pokolenie, ale niekiedy cykl rozwojowy może się przedłużyć do dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Nizina Mazowiecka Warszawa Tenenbaum 1923
KFP 20 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Smreczyński 1932, Szujecki 1957, Szujecki 1958b, Burakowski 1982
KFP 20 Nizina Mazowiecka koło Warszawy Smreczyński 1972
KFP 20 Podlasie Smreczyński 1972
KFP 20 Puszcza Białowieska Knutelski i Kubisz 1993b
KFP 20 Puszcza Białowieska Białowieża Wanat 1993
KFP 20 Puszcza Białowieska Białowieski Park Narodowy Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Górny Śląsk Racibórz, Tworków koło Raciborza Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy Szujecki 1957, Cmoluch 1980
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Bodzentyn, Góra Miejska Szujecki 1958b, Kuśka 1989c
KFP 20 Polska Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Śląsk» Zebe G. 1853, Gutfleisch 1859, Kuhnt 1912, Horion 1951, Szujecki 1958b, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Kippenberg 1983, Koch K. 1992
KFP 20 «Galicja Wschodnia» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 20 «Brama Morawska» Petryszak 1982