Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Camptorhinus statua (Rossi, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, docierający na południe do północnych Włoch, Sardynii i Bośni, a na północ do Brandenburgii; notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce dotychczas nie znaleziony (Smreczyński 1972). Błędną jest ogólnikowa wzmianka (Leśniak 1987) o zasiedleniu przez C. statua (Rossi) naszego kraju. Występuje w lasach pierwotnych i w starych parkach, na drewnie nadłamanych pni i grubych gałęzi, rzadziej na pieńkach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.